Rutas km0 Xtreme

Lugo Vertical
-Rutas Xtreme-


· Xantar en Lugo

· Traslado en microbús ata o lugar establecido (Lugo ou Vilalba)

· Realización da actividade: escaladaOBXECTIVOS:
Contacto e coñecemento do medio natural

DURACIÓN:
1 h. (escalada) / 1 h. (explicación e visita ao medio natural)


*A PARTIR DOS 9 ANOS*


ver fotos
voltar a 'km0 Xtreme'