Datos de Contacto y Folla de Inscrición


Para poder disfrutar dalgunha destas visitas agradecémosche que cubras a instacia de inscrición que poderás descargar no seguinte enlace: Folla de Inscrición ás rutas

Será necesario que nos fagas chegar dita instancia debidamente cuberta alo menos con 15 días de antelación á data prevista para a visita. Podes facelo a través dos seguintes medios:

· Por e-mail km0@deputacionlugo.org

· Por fax 982 260 170

· Por correo Servizo de Protocolo da Deputación,
Rúa San Marcos 8, 27001 Lugo

Para máis información: 982 260 075