Rutas resto da provincia

Selecciona a ruta desexada


voltar a mapa das zonas

 • Prezo das RutasPREZOS DAS RUTAS:


  Ata 23 persoas: 8 euros/persoa (ive incluido).

  A partir de 24 persoas: 5 euros/persoa (ive incluido).


  O pago efectuarase mediante:

  · Ingreso en conta bancaria da Deputación de Lugo:


  - A través de transferencia: 2080 0152 66 3110001425 (NOVA CAIXA GALICIA)


  ou


  - Mediante pago no Servizo de Tesourería da propia Deputación. R/ San Marcos 8, 27001 Lugo


  · A través do botón 'Pago online km0' sito na portada da páxina web do organismo, www.deputacionlugo.org Procedemento que terá un desconto do 10% no prezo final.
  Como xustificante do abono da cantidade establecida, será imprescindible presentar o correspondente recibo ao persoal da organización do km0 o mesmo día da ruta.


  Como excepción, os Colexios e Institutos Públicos da provincia de Lugo quedarán exentos do pago do prezo público. Autorízase á Presidencia da Deputación a establecer outras exencións cando concurran determinadas circunstancias que deberán ser razoadas.