El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

km0 Xtreme


El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

De Campamento
Multiaventura
Na Diana
Oriéntate!
A Cabalo
Lugo Vertical
Lánzate!
BTT (Bicicleta de montaña
Colle a onda!
Móllate!

-Rutas Especiais (de pago)-

Nestas rutas a Deputación facilitará ós participantes a posibilidade da sua realización, si ben recaerá baixo a súa responsabilidade a relación contractual coa empresa e todas aquelas que se deriven da realización da mesma

Lugo Submarino
Englóbate
Lugo Aéreo (Helicóptero)
Globo Cautivo

-Rutas en inglés-

Todas as rutas anteriormente mencionadas poderán realizarse, previa solicitude, mediante explicacións en idioma inglés. Trátase de practicar devandito idioma tanto á hora de escoitar como de falar.

ver fotos de km0 Xtreme

voltar a 'rutas'

 • Prezo das RutasPREZOS DAS RUTAS:


  Ata 23 persoas: 8 euros/persoa (ive incluido).

  A partir de 24 persoas: 5 euros/persoa (ive incluido).


  O pago efectuarase mediante:

  · Ingreso en conta bancaria da Deputación de Lugo:


  - A través de transferencia: 2080 0152 66 3110001425 (NOVA CAIXA GALICIA)


  ou


  - Mediante pago no Servizo de Tesourería da propia Deputación. R/ San Marcos 8, 27001 Lugo


  · A través do botón 'Pago online km0' sito na portada da páxina web do organismo, www.deputacionlugo.org Procedemento que terá un desconto do 10% no prezo final.
  Como xustificante do abono da cantidade establecida, será imprescindible presentar o correspondente recibo ao persoal da organización do km0 o mesmo día da ruta.


  Como excepción, os Colexios e Institutos Públicos da provincia de Lugo quedarán exentos do pago do prezo público. Autorízase á Presidencia da Deputación a establecer outras exencións cando concurran determinadas circunstancias que deberán ser razoadas.